Τέστ Προσδιορισμού Φύλου Εμβρύου

Πολλοί γονείς έχνουν έντονη επιθυμία να μάθουν όσο το δυνατόν συντομότερα εάν το μωρό που περιμένουν είναι αγόρι ή κορίτσι. Η πρωτοποριακή αυτή εξέταση διενεργείται πλέον κα ιστο Medi Center σε συνεργασία με ειδικά κέντρα γενετικής παρέχοντας αυτή την πληροφορία από την 7η εβδομάδα κύησης, με πλήρη αξιοπιστία και εγκυρότητα. 
Η εξέταση αυτή λειτουργεί ανιχνεύοντας το εμβρυϊκό DNA το οποίο βρίσκεται φυσιολογικά στο αίμα της μητέρας, καθώς κύτταρα του εμβρύου περνούν στην κυκλοφορία της. Αυτό που ανιχνεύει είναι το ειδικό για τα άρρενα έμβρυα χρωμόσωμα Υ. Εάν ανιχνευθεί το χρωμόσωμα Υ, το έμβρυο είναι αγόρι. Εάν όχι, είναι κορίτσι.