Τμήμα κατοικον νοσηλείας

Το  τμήμα «Νοσηλεία στο Σπίτι» διαθέτει  ομάδα εξειδικευμένων νοσηλευτών, που αναλαμβάνουν απλές και εξειδικευμένες  νοσηλευτικές υπηρεσίες στο σπίτι. Δρώντας υποστηρικτικά προς τους ιατρούς της περιοχής  μας, παρέχουν τις παρακάτω  υπηρεσίες:

  • Αιμοληψία: Απλή, με μεταφορά δειγμάτων
  • Ενέσεις: Ενδομυϊκές, υποδόριες
  • Ενδοφλέβια χορήγηση: Φαρμάκων, ορών
  • Τραύμα: Αλλαγή κοπή ραμμάτων, περιποίηση κατακλίσεων
  • Ουροκαθετήρες: Τοποθέτηση, συλλογή ούρων
  • Μέτρηση ζωτικών σημείων: αρτηριακής πίεσης , σακχάρου, οξυμετρία

Προσφέρονται και άλλες υπηρεσίες φροντίδας αναλόγως με τις ανάγκες των ασθενών.