Τμήμα κατοικον νοσηλείας και διαγνωστικών εξετασεων

Οι κατ’ οίκον διαγνωστικές εξετάσεις είναι ευρύτατα διαδεδομένες στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α., καθώς δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς να απολαμβάνουν υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας και έγκαιρης διάγνωσης στο οικείο και άνετο περιβάλλον τους. Η παροχή υψηλού επιπέδου διαγνωστικών, ιατρικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση ασθενειών και άμεση θεραπεία του ασθενούς, υποστηρίζει ψυχολογικά τον ίδιο και την οικογένειά του, βελτιώνει αισθητά την ποιότητα ζωής των ασθενών γιατί οι εξετάσεις γίνονται στο οικείο και άνετο περιβάλλον του σπιτιού τους.

Το τμήμα κατ’ οίκον διαγνωστικών εξετάσεων του Medi Center προσφέρει υψηλού επιπέδου διαγνωστικές υπηρεσίες σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε όλο το νομό Κορινθίας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, δίνει λύσεις σε όσους έχουν ανάγκη για υποστήριξη και παρακολούθηση στο σπίτι.