Στο φυσιολογικό τοκετό, ο τοκετός γίνεται κολπικά. Αυτό σημαίνει ταχύτερη ανάρρωση, τη δυνατότητα να φάει μετά τον τοκετό, καλύτερη επούλωση τραύματος και λιγότερες επιπλοκές σε αυτόν και επόμενους τοκετούς. Στην περίπτωση που ο φυσιολογικός τοκετός δεν είναι δυνατός και χρειάζεται να πραγματοποιηθεί καισαρική τομή, πραγματοποιείται μια χαμηλή τομή στην κοιλιακή χώρα στο ύψος του μπικίνι μέσω της οποίας γίνεται η έξοδος του νεογνού. Η παραμονή και στις δύο περιπτώσεις είναι τρία 24ωρα ώστε να μετρηθεί η χολερυθρίνη στο αίμα του νεογνού για την παρακολούθηση του νεογνικού ίκτερου. Στην κλινική μας ο τοκετός πραγματοποιείται υπό επισκληρίδιο αναισθησία και η ασθενής έχει έναν ανώδυνο και ήρεμο τοκετό.