Οι ενδείξεις περιλαμβάνουν κιρσούς, φλεβική ανεπάρκεια, ανάγκη για δημιουργία AV fistula και άλλες αγγειακές παθήσεις όπως οι ευρυαγγείες.