Οι επιπλοκές της είναι η υπόταση, κεφαλαλγία (0,5-2%) λόγω τρώσης της σκληράς μήνιγγας ή μετανάστευσης του επισκληρίδιου καθετήρα στον υπαραχνοειδή χώρο, επισκληρίδιο αιμάτωμα (συχνότητα 1/250.000), επισκληρίδιο απόστημα ή μηνιγγίτιδα, συστηματική τοξικότητα από τοπικό αναισθητικό, νευρολογικές διαταραχές – δυσαισθησία, αιμωδία ή αδυναμία κάτω άκρων, που είναι δυνατόν, σε κάποιες περιπτώσεις, να διαρκέσουν 3-6 μήνες.