Ο χρόνος ανάρρωσης διαφέρει ανάλογα με την επέμβαση και τον ασθενή. Παρέχουμε ένα προσαρμοσμένο σχέδιο αποκατάστασης για την ταχύτερη δυνατή επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες. Συνήθως η παραμονή σας στην κλίνική μας είναι ολιγόωρη.