Ο χρόνος ανάρρωσης ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης και τον ασθενή. Η ομάδα μας θα σας παράσχει ένα λεπτομερές σχέδιο αποκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των χρονοδιαγραμμάτων, των οδηγιών φροντίδας και τυχόν απαραίτητων ραντεβού παρακολούθησης.