Μπορείτε να εγγραφείτε επικοινωνώντας απευθείας στην Κλινική Ήρα Κορίνθου μέσω της ιστοσελίδας μας, του τηλεφώνου, του email ή αυτοπροσώπως στην κλινική μας.