Μια διαβούλευση με έναν από τους χειρουργούς μας θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν η χειρουργική επέμβαση είναι η καλύτερη πορεία θεραπείας για την κατάστασή σας. Αυτή η απόφαση λαμβάνεται μετά από ενδελεχή αξιολόγηση και εξέταση όλων των θεραπευτικών επιλογών.