Η προετοιμασία περιλαμβάνει λεπτομερή ιατρική αξιολόγηση και συμβουλές από τον αγγειοχειρουργό σας, σχετικά με τη διατροφή, τη φαρμακευτική αγωγή και τις απαραίτητες εξετάσεις.