Στην λαπαροσκοπική εκτομή την επόμενη ημέρα από το χειρουργείο θα κάνετε εξιτήριο για το σπίτι σας. Το άλγος είναι ελάχιστο και συνήθως οι επεμβάσεις αυτές σας αφήνουν να επιστρέψετε άμεσα στην καθημερινότητα σας.