Ορισμένα μαθήματα και σεμινάρια προσφέρονται δωρεάν, ενώ άλλα μπορεί να έχουν χρέωση. Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες συνεδρίες.